• GENEL BİLGİLER

  Akdeniz Bölgesi’nde, Antalya ili sınırları içindedir. 1973 yılında milli park ilan edilmiştir. Yüz ölçümü 366.140 dekardır.

  Köprülü Kanyon adını Köprüçay Irmağı üzerindeki Roma Dönemi’nde inşa edilen bugünkü adıyla Oluk Köprü’den alır.

  Milli parkın kaynak değerini oluşturan Köprü Çayının Bolasan Köyü ile Beşkonak arasında meydana getirdiği yarma vadi 14 km. uzunluğu ve 100 m’yi aşan duvar yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biridir.

  Akdeniz Ormanları ile yüksek Alpin eko-sistemlerini içeren coğrafi yapısının yanı sıra, endemik türleri, peyzaj değerleri, ender jeomorfolojik yapısı, su kaynakları ve kültürel değerleri ile Dünyadaki ve Ülkemizdeki önemli doğa koruma alanlarının başında yer almaktadır.

   

  Milli parkta kızılçam ve makilik alanlar yaygın olmakla birlikte, 400 hektarlık saf Akdeniz serisi ormanı benzersiz bir botanik özelliktir. Alabalıkları ile ünlü Köprüçay, aynı zamanda ülkemizin en popüler rafting alanıdır. Milli parkın yukarı bölgesinde Antik Selge şehri kalıntıları bulunmaktadır.

 • FLORA BİLGİLERİ

  Köprülü Kanyon Milli Parkı, rakım farkları ve yerel iklim yelpazesi içinde birbiriyle ilişkili çok çeşitli doğal ekosistemlere sahip olmasından dolayı özel öneme sahip bir alandır. Alanda yapılan çalışmalar sırasında 390 takım ve 94 familyadan 950 takson tanımlanmıştır. 230’u Türkiye endemiği olan bu taksonlardan 12 tanesi bölge endemiğidir. Bryofit florası özellikle zengindir; 14 familya ve 44 türü temsil eden 90 yosun taksonu kaydedilmiştir (bunlardan 55’i yeni kayıttır). Bu yosunlardan Cinclidotus nyholmiaea yeni bir tür (Çetin, 1988), Porella pinnata ise Türkiye’de bulunan ilk kızılyaprak (Hepaticae sınıfı) türüdür.

  Koruma öncelikleri olarak aşağıdaki özellikler tanımlanmıştır: Saf servi (Cupressus sempervirens) ormanı Servi ormanı, milli parkın en önemli doğal kaynak değeridir. Köprülü Kanyon Milli Parkı’ndaki yaklaşık 400 hektarlık doğal servi ormanı, bir zamanlar geniş yayılış gösterdiği tüm Akdeniz bölgesinin en büyük doğal servi ormanıdır. Yaşlı ibreli ormanlar-makiler Sedir (Cedrus libani) ve Toros göknarı (Abies cilicica ssp. isaurica) ile karışık olan yaşlı karaçam (Pinus nigra) ormanları doğal yapılarıyla büyük ekolojik öneme sahiptir. Zengin ve çeşitli bitki örtüsü 230’u endemik olan 950 civarında takson ile Köprülü Kanyon Milli Parkı bitki örtüsü dikkat çekici bir zenginlik ve çeşitlilik sunmaktadır.

 • FAUNA BİLGİLERİ

  Köprülü Kanyon Milli Parkı, ekosistem ve habitat çeşitliliğinden kaynaklanan zengin bir faunaya sahiptir. Fauna elamanlarına örnek olarak yaban keçisi, kızıl akbaba, Köprüçay Irmağı’nda yaşayan kırmızı benekli alabalık ve Türkiye endemiği olan kuşlardan Anadolu Sıvacısını sayabiliriz.

  Yapılan saha araştırmaları, yayınlar ve yöre halkıyla yapılan görüşmelere dayalı olarak alanda toplam 32 tür kaydedilmiştir. Bunların on tanesi IUCN tehlike kategorisinde yer almaktadır. IUCN tarafından “zarar görebilir” kategorisine alınmış olan Bezoar keçisi (Capra aegagrus), Bozburun dağı eteklerinde, Büyük Kanyon ve Sanlı Deresi mevkii ve sarp alanlarda görülür.

  Milli Park alanında yapılan araştırmalar ve literatür verilerine göre alanda 21 sürüngen türü yaşamaktadır. Bunlardan mahmuz bacaklı kaplumbağa (Testudo graecaIUCN listesinde “zarar görebilir” kategorisinde yer almaktadır. Milli Park alanında 7 balık türü belirlenmiştir. Yerel alabalık türü kırmızı benekli alabalıktır. (Salmo trutta macrostigma).

 • KAYNAK DEĞERLER

  Park alanı içindeki Bozburundağı, Selge antik kenti, doğal selvi ormanı, Köprüçayı ırmağı, jeolojik oluşumlar (Kanyonlar Lapyalar Kokurdanlık alanlar ve adam kayaları) ve doğal yaşlı ormanlar alanın temel peyzaj ögeleridir.

  Çok sayıda tarihi alanı ve anıtı içeren Köprülü Kanyon Milli Parkı, arkeolojik ve tarihi açıdan da oldukça önemli bir yerdir. En önemli alan Selge Antik Şehri’dir. Tarihçi Strabon’a göre şehir İkinci Binyılın sonuna doğru Dor göçleri sırasında kurulmuştur. Daha sonra, MS 7. yüzyılın başlarında şehre Lakedaimon’lar (Spartalılar) yerleşmiştir. Stylegiys ve Estlegiys olarak anılan Selge yağ, şarap, tıbbi ve kutsal bitkiler ve kereste üretiminde öneme sahip büyük bir şehir haline gelmiştir.

  Selge, günümüzde Antalya olarak bilinen Pisidia bölgesinde paranın basıldığı ilk şehir olmuştur. Selge şehrinde oturanlar Pers, Helen, Roma ve Bizans dönemlerinde işgalci güçlerle sık sık ihtilafa düşmüş fakat çoğu zaman kısmen zenginliklerinden, kısmen de arazi şartlarının getirdiği doğal korumadan dolayı bağımsızlıklarını koruyabilmişlerdir. Günümüze ulaşan Selge şehri kalıntıları Roma döneminden kalmadır. Surlarla çevrili olan şehir, Tiyatro, Zeus Tapınağı ve Odeon ile Nympheum’un bulunduğu üç tepe üzerinde kurulmuştur. Sütunlu yol, hamamlar, tiyatro ve stadion bu tepelerin arasında yer almaktadır. Bu yapıların çevresinde, özellikle güney yamaçta sivil halka ait konutlar bulunmaktaydı.

  Agora (pazar yeri ve forum), tapınak ve bazilika gibi diğer önemli yapılar şehir surlarının dış kısmında yer almaktaydı. Alanın hiç bir kesiminde kazı ve restorasyon çalışmaları yapılmamıştır. En belirgin yapı, bir kısmı artık çökmüş olan tiyatrodur. Arkeolojik kalıntıların çoğu tahrip olmuş ve bitki örtüsüyle kaplanmıştır. Alanın çoğu şimdi Selge (Altınkaya) köyünün yerleşim yeridir ve bu evlerden 57’si 1. Derece Arkeolojik Alan içerisinde kalmaktadır. Bu evler, yöre halkı ve idari makamlar arasında sürekli bir anlaşmazlık nedeni olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Taş teraslar Selge etrafında yer alan taş duvarlı geniş teras kompleksinin şehrin kendisi kadar eski olması ihtimali vardır.

  Antik teraslar, günümüzde de tarım için kullanılmakta ve korunmaktadır. BÇDKY Projesi, yöre halkına bu teraslar üzerinde üzüm bağları kurmak için hibe desteği sağlamıştır. Oluk Köprü Bu taştan yapılma kemerli köprü Köprüçay ırmağı üzerinde Romalılar döneminde, MS 2. yüzyıl civarında yapılmıştır. 1996 yılına kadar köprü orijinal şekli ile kullanılmıştır. 1996 yılında Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olmayan bir şekilde restore edilmiş olup halen trafiğe açıktır. Büğrüm Köprü, Kanyonun bir yanında yer alan restore edilmemiş bu tek kemerli köprü de Romalılar döneminden kalmadır ve yürüyerek ulaşılabilecek mesafededir. Büğrüm Köprü’den Selge antik şehrine bu yolu kullanarak gitmek mümkündür.

  Milli Park içinde kalan diğer tüm kalıntılar geç Roma ve Bizans döneminden kalmadır. Oluk Köprü ve Büğrüm Köprü arasında kalan şapel (küçük kiliseMS 6.yüzyıldan kalmadır. Oluk Köprü’nün 600–700 m güneyinde yer alan garnizon yapısı, Selge Yolu’nu, köprüleri ve Kanyonu görebilecek bir noktada konumlandırılmıştır. Garnizona su tedarik etmek için inşa edilen su kemerinin bir kısmı halen ayaktadır. St. Paul Yolu500 km uzunluğundadır. St. Paul’ün Anadolu’daki ilk misyonerlik macerası sırasında yürüdüğü yoldur. Yolun yaklaşık 45 km’lik kısmı Milli Parkın içinde kalmaktadır ve Çaltepe köyü yakınlarında taş döşeli antik yoldan ayrıldıktan sonra parkın dağlık ve kokurdanlık kısmını takip ederek Milli Park sınırlarını terk etmektedir.

 • KÜLTÜREL DEĞERLER

  Alanda yaşayan halkın kendine özgü bir kültürü vardır. Bu insanlar modern dünya ile temas içinde olmalarına rağmen geleneklerini de sürdürmektedirler. Hayvancılıkla birlikte yaylacılık hayat tarzı gelişmiştir. Yöreye özgü taş malzeme kullanılan mimari de önemli kültürel değerdir.

 • REKREASYON İMKANLARI

  Köprülü Kanyonda, başta rafting olmak üzere doğa yürüyüşleri, dağcılık ve doğa gözlemleri, köy hayatı yaşamak, kamping, geleneksel yaşam tarzını görmek ve kültürleri incelemek gibi faaliyetler yapılabilmektedir.

  BozburundağıSelge antik kentidoğal selvi ormanıKöprüçayı ırmağıjeolojik oluşumlar (Kanyonlar Lapyalar Kokurdanlık alanlar ve adam kayaları) ve doğal yaşlı ormanlar alanın temel peyzaj ögeleridir.

HARITA
Giriş Saatleri00:00Cıkış Saatleri00:00
Bu parkı arkadaşlarınla
paylaşmak ister misin?
GİRİŞ ÜCRETLERİ
Şahıs0 TL Bisiklet0 TL Motorsiklet-ATV0 TL Otomobil0 TL Kamyonet0 TL Pickup0 TL Minibüs0 TL Midibüs0 TL Otobüs0 TL Çadır Yeri Bedeli ( 4 Kişilik) (TL/Gün)0 TL Karavan / Moto-Karavan Yeri Bedeli (TL/Gün)0 TL Misafirhane (TL/Gün/Kişi)0 TL
AKTİVİTELER
Olta Balıkçılığı Bisiklet Sporu Piknik Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Çadırlı Kampçılık Tümünü Göster
AKTİVİTELER
Olta Balıkçılığı Bisiklet Sporu Piknik Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Çadırlı Kampçılık Yayla Turizmi Oryantiring Kuş Gözlemciliği Atlı Yürüyüş Rafting Kanyoning Karavanlı Kampçılık Kano Sporu Dağ Bisikleti Dağcılık Kayak Yamaç Paraşütü Kaya Tırmanışı Mağara Araştırma Yüzme Botanik Gezisi Yön Bulma Kültür Turizmi Doğa Temalı Şenlikler Deniz Turizmi Konaklama Doğa Turizmi Trenle Göl Turu Paintball ATV Safari Atla Göl Turu Deve Gezintisi Ekolojik Turlar Doğa Sporları İp parkuru ve Pentantlon Okçuluk Basketbol Av Turizmı Voleybol Tenis Gastronomi Uçurtma Festivali Fırın Teleferik Resim Çizim Aktivitesi Manzara Seyiri Mavi Gölde Yüzme Günübirlik kullanım Doğa Resmi Aktivitesi Bilimsel Tur Tabiat Eğitimi Köy Pazarı
NELER VAR?
Şelale Otopark Alanı Konaklama Tesisi Büfe WC Gölet Dere Tümünü Göster
NELER VAR?
Şelale Otopark Alanı Konaklama Tesisi Büfe WC Gölet Dere Çay Bahçesi Su Sporu Parkuru Seyir Terası Yangın Kulesi Yürüyüş Yolu Soyunma Kabini ve Duşlar Kameriyeler Anıt Ağaç Noktaları Lokanta Çeşme Telesiyej Telefirik Etkinlik Alanı İdare ve Ziyaretçi Merkezi Piknik Alanları Tarihi Yapı Mescit Su Bendi Su Kemeri Kır Evi Çocuk Oyun Alanı Yüzme Havuzu Spor Sahası Sahil Plaj Kamp Alanı Koşu Parkuru Su Pınarı Orman Yolları Seyir Kulesi Kuş Gözetleme Kulesi Gezi Rotası Yaban Hayatı Koruma Alanı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu Kayak Pisti Tırmanma Parkuru Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Tesisler Konferans Salonu Güvenlik Noktaları Yöresel Ürün Satış Noktaları Bisiklet Yolu Seyir Noktası Orman Köşkü Şehitlik Yağmur Barınağı İdari Hizmet Binası Mağara NELER VAR? Göl Milli Park Giriş Kapısı Su Deposu Akarsu Köprüsü Ağaç Türü Gen Koruma Bölgesi Bekçi Evi Konuk Evi Tanıtım Ziyaretçi Merkezi Depo Kır Lokantası Kır Kahvesi Basketbol Sahası Tematik Bahçeler Basketbol Sahası Voleybol Sahası Gözetleme Kulesi İzci Kampı Futbol sahası Hizmet evı Doğa Okulu İşçi Barakası Pergola Kır Gazinosu Havuz İskele Oyun alanı Fitness Grubu Tel İhata Rüzgar Enerji Santrali İbadethane Soyunma Kabini Barbekü Giriş Kontrol Noktası Kıl Çadırı Sezonluk Lunapark Daire ve Ziyaretçi Merkezi Yönetim Merkezi Ahşap Köprüler Anfi tiyatro Kamelya Sıhhi tesis Doğa Sporları Alanı Kuş Gözlem Evi Sunum Merkezi Hayvanat Bahçesi Geçici Hayvan Bakım Evi Çocuk Bakım Evi Dondurma ve Gözleme Reyonu Hediyelik Eşya Reyonu Kafe İşletmeciliği Çadır Parkur Cami Bungalow Su Terfi Deposu Bulaşık Yıkama Yeri Fosseptik Çürütme Deposu Piknik Masası Kapalı Piknik Masası Çöp Konteynerları Elektrik, Su, Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları İdari –Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Spor Destek Üniteleri Mini Çim Futbol Sahası Seyir Terasları Doğa müzesi Vali Konağı Mutfak Turgut Özal Tabiat Parkı POI
Dilek, görüş ve şikayetlerinizi
bizimle paylaşın.
Şimdi Başla
ANKET
Anket bulunmamaktadır.